SPORTOVNÍ HALA

Nově nabízíme pronájem stolů na stolní tenis na zadním hřišti sportovní haly. Rezervace je možná pouze na 1 týden dopředu na: https://sc-repy.isportsystem.cz/

Cena: PO - PÁ  9-16 hod    150,- Kč / hod

           PO - PÁ  16-21 hod   250,- Kč / hod

                                                                      SO - NE  9-21  hod    170,- Kč / hod

Šatny a sprchy nejsou kvůli vládním nařízením k dispozici. Obuv je nutné si převléknout před vstupem na hrací plochu. Je potřeba mít NON Marking obuv. Svou rezervaci nahlaste na recepci bazénu. Míčky lze zapůjčit.

 

Víceúčelová sportovní hala s kapacitou tribun 400 osob je určena pro sportovní utkání, tréninky sportovních klubů a sportování veřejnosti a ostatních zájmových skupin;  může také sloužit ke kulturním akcím.

V hale lze provozovat následující sporty:

Basketbal, volejbal, házená, florbal a stolní tenis. 

Halu lze rozdělit oponou na tři sportoviště, má dvě výsledkové tabule, ozvučení a klimatizaci.

Hrací povrch:  EUROswing 78 S/omnisports speed 

Rezervace sportovní haly je možná na tel: 602 184 344 

Otevírací doba sportovní haly

 • 9.00 - 21.00

CENÍK Sportovní hala SC Řepy
pronájem 1 hodina

Celá hala 2380 Kč
2/3 haly 1700 Kč
1/3 haly 875 Kč

Score board - 100,- za každou započatou hodinu

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.

 Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

 Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek (platí pouze pro kluby):

o Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.

o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.

o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Rezervací beachvolejbalového, tenisového kurtu a sportovní haly v areálu Sportovního centra Řepy, prohlašujete, že jste seznámeni s veškerými vládními nařízeními v souvislosti s COVID-19 a budete jej dodržovat.

Další Nadcházející událost
22. Led. 2022
 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

Plavecký bazén Řepy
Wellness centrum
sportovni-hala
fitness
venkovni-sport
Plavecký bazén Řepy