VENKOVNÍ PROSTORY
A SPORTOVIŠTĚ

Součástí našeho centra jsou i venkovní prostory, kde jsou umístěny tenisové kurty, hřiště na beach volejbal a také hřiště na petanque.

Najdete zde také lavičky pro váš odpočinek.

Dvoranu před sportovním centrem lze využít na pořádání akcí.

Všechna venkovní sportoviště jsou od 4.5.21  v provozu.

Provozní doba

venkovních sportovišť

  • 9.00 - 21.00

Naše venkovní sportoviště

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.

 Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.

 Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

 Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

 Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

o Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.

o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.

o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Rezervací beachvolejbalového kurtu v areálu Sportovního centra Řepy, prohlašujete, že jste seznámeni s veškerými vládními nařízeními v souvislosti s COVID-19 a budete jej dodržovat.

 

Plavecký bazén Řepy
Wellness centrum
sportovni-hala
fitness
venkovni-sport
Plavecký bazén Řepy